prvý snímek
Spočítejte si
cenu služeb

NABÍZÍME VÁM

Tvorba geometrického plánu

Vytyčení hranic stavby

Vytyčení hranic pozemku

Zaměření inženýrských sítí

Mapové podklady pro projekty

Měřické práce v investiční výstavbě

Měření lanových a jeřábových drah

Měření na železnici

Zjišťování polohy bodů pomocí GPS aparatury

Digitalizace rastrových podkladů a grafických map

O nás

Naše společnost usiluje o co nejpřesnější práci a i proto používáme ty nejkvalitnější geodetické přístroje a pomůcky. Měříme za pomoci totální stanice TRIMBLE M3.