Mapové podklady pro projekt

Mapové podklady pro projekt

Na základě měření vznikne mapa, která zobrazuje polohopis, výškopis a popis všech objektů na území, které má být dle projektu zastavěno či terénně upraveno. Mapový podklad obsahuje zejména hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečnou polohu oplocení a staveb, porosty, terénní reliéf a případně další objekty a informace podle potřeb projektanta.

Mapové podklady vyhotovujeme pro rodinné domy a jednoduché stavby, pro stavby plošné v investiční výstavbě i pro liniové stavby jako jsou komunikace, železnice, plynovod, vodovod, elektrické vedení apod.

Výsledkem práce je:


Chci od Vás mapový podklad pro projekt
Spočítejte si
cenu služeb