NABÍZÍME VÁM

Tvorba geometrického plánu

Vytyčení hranic stavby

Vytyčení hranic pozemku

Zaměření inženýrských sítí

Mapové podklady pro projekty

Měřické práce v investiční výstavbě

Měření lanových a jeřábových drah

Měření na železnici

Zjišťování polohy bodů pomocí GPS aparatury

Digitalizace rastrových podkladů a grafických map