Věcné břemeno

Věcné břemeno


Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Když si význam této věty přeložíme do několika příkladů, může jít o povinnost vlastníka nechat užívat nemovitost někomu jinému (rodiče darují dům dětem a chtějí v domě nadále bydlet) - věcné břemeno je vztaženo ke konkrétní osobě, nebo o povinnost vlastníka jednoho pozemku umožnit vlastníkům druhého pozemku využívat část prvního pozemku pro přístup k druhému pozemku - věcné břemeno je vztaženo k nemovitostem.

Pro věcné břemeno definujeme oprávněné osoby nebo nemovitosti, které z věcného břemene mají prospěch, a zatížené nemovitosti, pro které má být věcné břemeno zřízeno.

Spočítejte si
cenu služeb