Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které v terénu vyznačíme polohu lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.

K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků.

Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků vyhotovujeme geometrický plán, pokud má být podle nich do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

Číst více....

Vytyčení hranic se provádí, pokud chcete například stavět oplocení, či sázet stromy a není znatelná hranice pozemku, pokud projektujete stavbu na pozemku s neznatelnými hranicemi, před prodejem či jiným převodem pozemku s nejasnou hranicí či pokud vedete sousedský spor o hranici pozemku.

Pokud chcete předejít sporům se sousedy, doporučujeme provést tzv. zpřesnění hranic pozemku.

Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti, obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s výrazně různou polohovou přesností. Na té závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Zpřesněním hranic si zajistíte, že vaše vlastnická práva budou evidována v katastru nemovitostí a budou jistá a neměnná. Pokud si necháte geometricky a polohově zpřesnit celý obvod pozemku, zpřesní se samozřejmě i výměra vašeho pozemku (s odchylkou 2 m2). Z této výměry pak platíte daně či stanovujete kupní a prodejní cenu. U výměry pozemku 1 000 m2 určené s nižším kódem kvality (8), je povolená mezní odchylka cca 83 m2! To už je docela rozdíl.

Například u stavebního pozemku v Praze byste zaplatili ročně na dani z nemovitosti o 830 Kč víc, pokud by se vás týkala odchylka 83 m2. Nebo při ceně pozemku cca 400 Kč/m2 můžete prodělat až 33 200 Kč. Proto se vyplatí zpřesnění hranic pozemku.


Chci od Vás vytyčit/zpřesnit hranice pozemku
Spočítejte si
cenu služeb