Vytyčení stavby

Vytyčení stavby

Jde o přesné prostorové (poloha, výška a tvar) osazení objektu do terénu pomocí bodů a os, které se vyznačí vytyčovacími značkami.

Jako podklad pro vytyčení stavby potřebujeme projektovou dokumentaci.
O provedeném vytyčení je vyhotoven protokol o vytyčení, jehož součástí je i vytyčovací náčrt.

Před vytyčením stavby doporučujeme nejprve provést vytyčení hranic pozemku, aby byly dodrženy předepsané odstupy od hranic pozemku (které jsou důležitou součástí stavební dokumentace) nebo abyste zabránili nechtěnému zastavění sousedova pozemku.


Chci od Vás vytyčit stavbu
Spočítejte si
cenu služeb